React-EU – Get ready in West

React-EU – Get ready in West är ett ESF-projekt vars syfte är att stärka individens kompetens med hjälp av vuxenutbildningens och arbetsmarknadsenhetens utbud. Det erbjuds olika insatser till hjälp för att söka sig vidare till utbildning eller arbete.

Projektägare – Westum

Nätverk Westum är en förening bestående av 41 kommunala vuxenutbildningar och lärcentra i Västsverige. Tolv av Westums medlemmar har valt att medverka från de olika (del-)regionerna och representerar 17 kommuner i denna ansökan: 

 • Falkenberg vuxenutbildning
 • Campus Mölndal
 • Borås vuxenutbildning
 • Skövde vuxenutbildning och arbetsmarknadsenhet
 • Campus västra Skaraborg (i samverkan med 5 kommuner)
 • Karlsborgs vuxenutbildning
 • Uddevalla vuxenutbildning
 • Strömstad vuxenutbildning
 • Kunskapsförbundet Väst (i samverkan av 2 kommuner)
 • Munkedals kommun/Kunskapens Hus
 • Lysekil vuxenutbildning
 • Orust vuxenutbildning

 

Tillsammans har de mångårig erfarenhet av genomförande av vuxenutbildning och yrkesutbildning inom olika områden/olika nivåer. Varje organisation har satt sitt eget fokus i projektet utifrån lokala behov och förutsättningar.

React-EU

Bakgrund till projektidén är att låta behovet av utbildningsinsatser för arbetslösa till följd av pandemin föras samman med behovet att:

 • Bygga upp fungerande strukturer och samverkan för ungdomar inom KAA.
 • Stärka livslånga lärande genom att skapa en tätare övergång från gymnasiet till vuxenutbildningen oavsett organisatorisk tillhörighet inom kommunala förvaltningen.
 • Förstärka vägledning och anpassning av utbildningsinsatser inom vuxenutbildning för att bidra till en ökad tillgång på kompetens och främja arbetslivsanknytning inom yrkesutbildning.

 

Målgrupp

Målgruppen omfattar alla individer som blivit arbetslösa till följd av pandemin, oavsett ålder, men med ett extra fokus på ungomar i det kommunala aktivitetsansvaret (KAA).

Projektets resultat och effekter på längre sikt:

 • Motverka ungas arbetslöshet och utanförskap till följd av pandemin.
 • Öka insatser med arbetslivsanknytning i samverkan mellan utbildningssamordnare och näringslivet.
 • Utveckla & kvalitetssäkra studie- och yrkesvägledningen och elevstöd på lokal nivå.
 • Utveckla kommunala vuxenutbildningens utbud på utbildningar & insatser till individer inom KAA.
 • Systematisk samverkan mellan vuxenutbildning och gymnasieskolan för röd tråd i livslånga lärande oavsett organisatorisk tillhörighet.
 • Systematisk samverkan mellan vuxenutbildning och AME, socialtjänsten och/eller Arbetsförmedlingen kring individen.
 • Ömsesidigt lärande och professionsutveckling mellan verksamheterna i samverkan ovan.
 • Öka samverkan mellan kommunen och näringslivet kring utbildning (stärka vuxenutbildningens roll som kompetensförmedlare inom kommunen).
 • Utveckla efterfrågade kompetensutvecklingsinsatser för alla medlemmar i Nätverk Westum.
 • Öka samverkan i nätverket genom utvecklande av gemensamma utbildningar.

 

Insatser som erbjuds i Skövde kommun:

 • Studie-& yrkesvägledning
 • Kompetensmäkleri/kontakt med arbetslivet
 • Prövningar
 • Praktik
 • Studiebesök
 • Jobbsök
 • Hälsofrämjande aktiviteter

 

Projektperiod

Projektet pågår från 2022-03-01 till 2023-04-30.

Beviljat ESF-stöd: 20 071 996 kr.