Tobakstillstånd

Från 1 juli 2019 måste man söka tillstånd för att få sälja tobaksvaror. Mer information finns på Folkhälsomyndighetens hemsida se länk till höger.

Tobakstillstånd avgifter

Ansökan om permanent tillstånd  9500:-

Ansökan om tillfälligt tillstånd        1600:-

Årlig tillsynsavgift                                  1200:-