Medarbetare arbetar vid busskur

Kompetensutveckling

I Skövde kommun definierar vi kompetens som medarbetarens förmåga och vilja att tillämpa sin kunskap och sina färdigheter för att nå verksamhetens mål.

Som medarbetare i Skövde kommun har du en individuell utvecklingsplan som tas fram tillsammans med chef i medarbetarsamtalet. Utifrån ditt kompetensutvecklingsbehov görs en plan för vilka insatser som behövs för att du ska har rätt förutsättningar att utföra ditt arbete. 

Att utveckla kompetens kan innebära t ex att du skaffar dig ökad erfarenhet inom ett område, att du tar mer ansvar, att du skaffar dig ökad kunskap/fakta inom ett område eller att du över och blir bättre på att praktiskt utföra en uppgift.  

Detta kan du göra exempelvis genom utbildningar av olika slag, självstudier, studiebesök eller kollegialt lärande. Den stora delen av kompetensutvecklingen gör du genom att jobba i din yrkesroll och det ständiga lärande som det innebär.  

Du är viktig!