Leader

Leader är en metod för att utveckla din bygd utifrån lokala förutsättningar.

I Sverige finns det 48 Leaderområden som alla arbetar efter en lokal strategi som ligger till grund för det lokala utvecklingsarbetet i Leaderområdet.  Strategin beskriver de behov som finns och de målsättningar som behöver göras för att gynna den lokala utvecklingen i området. Inom Leader arbetar vi i programperioder och år 2023 går vi in i en ny programperiod för år 2023-2027. Den nuvarande strategin gäller fram till 31d ecember 2022.
 
Leader östa Skaraborg består av kommunerna Skövde, Hjo, Tibro, Tidaholm, Habo, Mullsjö och Falköping.

 

Utvecklingsstrategi 2014-2020 

Den nuvarande strategin gäller fram till den 31 december 2022.

Den lokala utvecklingsstrategin har fem primära insatsområden:
- Näringslivsutveckling
- Besöksnäringsutveckling
- Invandring som resurs
- Ett samhälle för alla
- Hållbara energisystem

Dessa insatsområden syftar till att möta de övergripande målen som är:
- Ökat entreprenörskap och utvecklingsmöjligheter för småföretagare
- Kompetensutveckling för att möta framtidens krav
- Stärka områdets attraktionskraft för boende och besökare

Länk till strategi 2014-2020

Utvecklingsstrategi 2023-2027

Under 2021 har Leader Östra Skaraborg arbetat med att ta fram en ny utvecklingsstrategi för kommande programperiod 2023–2027. Strategin är till för er som bor lever och verkar i vårt område och strategin ska möjliggöra lokal utveckling i vårt område. 
 
Den nya utvecklingsstrategin 2023-2027 har fyra mål: 
  • Det goda livet med hög livskvalitet
  • Stärkt näringsliv och kreativs entreprenörskap
  • Levande platser och attraktiva landsbygder
  • Stärkt och utvecklat civilsamhälle 

Fyra insatsområden har tagit fram för att uppnå strategins mål:

  • Näringslivsutveckling och entreprenörskap
  • Hållbar besöksnäring och attraktiv platsutveckling
  • Smarta landsbygder och bygdeutveckling
  • Engagerat och inkludernade föreningsliv

 

Länk till utvecklingsstrategi 2023-2027