Offentliga arbetsgivare i Skövde

Här följer en kort beskrivning av offentliga arbetsgivare och samhällsfunktioner.