Nu kan du som driver enskild firma söka omsättningsstöd igen

Driver du enskild firma och har drabbats ekonomiskt på grund av coronapandemin? Omsättningsstöd till enskilda näringsidkare går nu återigen att söka

Covid-19 har medfört negativa ekonomiska konsekvenser för många företagare. Regeringen har därför beslutat att förlänga omsättningsstödet till enskilda näringsidkare. Den nya ansökningsperioden öppnar den 2 mars och ansökan kan göras till och med 30 april 2021.

Under första ansökningsomgången som avsåg mars – juli 2020 inkom 2 127 ansökningar till Länsstyrelsen Västra Götaland och 146 325 401 kronor beviljades i stöd.

Vad innebär stödet?

Stödet ger ersättning för förlorade intäkter under fem månader, från augusti 2020 till februari 2021. Stödnivån är 75% eller 90% av nettoomsättningen under stödperioden jämfört med referensperioden 2019. En enskild näringsidkare kan få maximalt 168 000 kronor i ersättning.

Stödet är som tidigare uppdelat i tre stödperioder:

  • augusti – oktober 2020
  • november - december 2020
  •  januari – februari 2021

Motsvarande månad eller månader 2019 utgör respektive stödperiods referensperiod.

För att kunna söka stödet gäller följande:

✔ Stödet kan sökas av enskilda näringsidkare vars nettoomsättning minskat så gott som uteslutande pga. spridningen av covid-19.

✔ Kravet för att söka är bland annat att den enskilda näringsidkaren har haft en nettoomsättning på minst 200 000/180 000 kronor under verksamhetsåret 2019.

✔ Sökande ska vid ansökningstillfället vara godkänd för F-skatt.

✔ Ansökan görs via en e-tjänst på Boverkets webbplats. För att logga in till e-tjänsten krävs e-legitimation, till exempel Bank-ID. Stödet handläggs av länsstyrelserna.

✔ I ansökan behöver den sökande bifoga utdrag ur bokföringen för räkenskapsåren 2019 (alternativt 2018), 2020 och 2021. Det kan till exempel vara resultatrapporter för stöd- och referensperioder.

✔ Ansökan om stöd ska ha inkommit senast den 30 april 2021.

Förändringar från tidigare förordning

  • Föräldrapenning eller sjukpenning: Om den enskilda näringsidkaren fått föräldrapenning eller sjukpenning enligt socialförsäkringsbalken under sammanlagt mer än hälften av antalet kalenderdagar under referensperioden får i stället stödperiodens motsvarande månader 2018 utgöra stödperiodens referensperiod.

  • Arbetslöshetsersättning: Har den enskilde näringsidkaren mottagit arbetslöshetsersättning under stödperioden ska omsättningsstödet minskas med det belopp den enskilda näringsidkaren fått i arbetslöshetsersättning.

Hur ansöker jag?

Ansökan görs via Boverkets e-tjänst. Länsstyrelsen ansvarar för handläggning och uppföljning av ansökningar. Du som har e-legitimation ska använda e-tjänsten i första hand. Har du skyddad identitet och/eller är folkbokförd utanför Sverige kan du ansöka via pappersblankett som fås av länsstyrelsen efter begäran. Du kan läsa mer om stödet på Länsstyrelsens hemsida.

Behöver du hjälp eller har ytterligare frågor gällande stödet? Då är du välkommen att höra av dig till Länsstyrelsen Västra Götaland så hjälper dem dig. Vid frågor om stödet ska du i första hand skicka e-post till omsattningsstod.vastragotaland@lansstyrelsen.se 

Kontaktpersoner

Caroline Karlsson
010-224 53 14
caroline.karlsson@lansstyrelsen.se

Alexandra Boberg
010-224 48 51
alexandra.boberg@lansstyrelsen.se

Antonia von Zweigbergk
010-224 51 50
antonia.von.zweibergk@lansstyrelsen.se