FENIXZ

Kompetensutveckling för människa & företag i Fyrbodal och Skaraborg

Fenixz syftar till att höja människors kompetensnivå och stimulera näringslivets utveckling, projektet erbjuder kompetensutveckling för medarbetare och ledare i små och medelstora företag.

Fenixz vänder sig till företag som vill och kan vara med och bidra till den kompetensomställning som är nödvändig för en hållbar framtid genom att erbjuda kostnadsfria behovsanalyser och kompetensutvecklingsinsatser för ledare och medarbetare.

Kostnadsfria kompetenskartläggningar
Som företag i Projekt Fenixz får du hjälp att kartlägga ditt kompetensförsörjningsbehov på kort och lång sikt.

Skräddarsydda utbildningsinsatser
I nästa steg erbjuds du och dina medarbetare skräddarsydda utbildningsinsatser, som höjer kompetensen där det behövs. Kostnadsfritt för projektets deltagare.

Nyckeln är ny kunskap
Projektet Fenixz leder till en kompetensomställning för att möta teknikskiften och arbetsmarknadens förändrade behov.

Ta tillvara på kompetensen i generation Z
Projekt Fenixz är en satsning för att hjälpa företag i Fyrbodal och Skaraborg att möta dagens utmaningar. Vi tror att nyckeln är kunskap, i form av ny kompetens hos både företagsledning och medarbetare. Vi tror dessutom att generation Z med sina unika digitala färdigheter är just vad många företag behöver. Ett första steg kan vara att ta tillvara kunskapen hos era unga anställda. Därav z i slutet på Fenixz.

Attraktiva arbetsgivare och ett hållbart arbetsliv
Projektet ritkar sig till ledning och medarbetare inom privat sektor, i små- och medelstora företag i de 29 kommunerna som utgör kommunalförbunden Fyrbodal och Skaraborg.

Om du vill veta mer

Hör av dig till Susanne om du vill ha mer information om hur ditt företag kan bli en del i Fenixz. Susanne Yngve, projektkoordinator Skaraborg susanne.yngve@idcab.se , 0500-50 25 17

FENIXZ finansieras av EU, Europeiska socialfonden och Västra Götalandsregionen och genomförs i samverkan mellan Fyrbodal och Skaraborgs kommunalförbund.