Folkhälsomyndigheten ser över riktlinjerna för restauranger

Folkhälsomyndigheten upplever att restaurangerna inte följer de riktlinjer som finns för deras verksamheter.

Nu kommer smittskyddsläkarna i regionerna vara mer uppmärksamma på trängsel på restaurangerna och säkerställa att föreskrifterna följs. Det är de kommunala livsmedelsinspektörerna som kommer att undersöka, på uppdrag av smittskyddsläkarna, om restaurangerna följer folkhälsomyndighetens riktlinjer. Sverige har i dag valt att arbeta med riktlinjer och egenkontroll, om det inte fungerar så finns det en överhängande risk att Sverige kommer tvingas till åtgärder kring restaurangnäringen som liknade den i övriga Europeiska länder.