Nyinrättad FöretagsAkut för småföretagare i Skaraborg

NyföretagarCentrum i Skaraborg har med anledning av coronakrisen tillsatt extra rådgivare med uppdrag att informera, ge stöd och lotsa vidare till rätt aktör, beroende på vad du som företagare behöver hjälp med.

FöretagsAkuten i Skaraborg

finns för att stötta dig som är småföretagare, såväl nystartad som väletablerad.

FöretagsAkuten erbjuder kostnadsfri konfidentiell företagsrådgivning med anledning av att det nya coronaviruset Covid -19 snabbt skapat allvarliga konsekvenser.

För att kunna möta dina behov av professionell stöttning så erbjuder NyföretagarCentrum hjälp. De samarbetar med ALMI företagspartner och andra aktörer.

Måndag - Fredag kl 10 - 16  

Telefon: 0500 - 45 41 41 

E-post:mailto:skaraborg@nyforetagarcentrum.se

Vi eftersträvar i första hand möten via telefon och online men kan även erbjuda bokad personlig konsultation vid behov.

Skaraborgs Kommunalförbund och Västra Götalandsregionen medfinansierar FöretagsAkuten i Skaraborg.