Nu kan handelsbolag söka statligt omsättningsstöd

Från och med den 29 mars kan handelsbolag som drabbats ekonomiskt av covid-19 söka ett omsättningsbaserat statligt stöd.

Stödet kommer att handläggas av länsstyrelserna och samordnas av Länsstyrelsen Östergötland.

Regeringen har fattat beslut om att införa ett omsättningsstöd som riktar sig till handelsbolag (inklusive kommanditbolag), med minst en fysisk person som delägare, som har drabbats av ett större omsättningstapp till följd av den pågående pandemin. Stödet gäller för perioden mars 2020 till februari 2021 och kommer att kunna sökas från och med den 29 mars.

Här hittar du mer information om omsättningsstödet till handelsbolag.