Nytt platsvarumärke ska stärka Skövdes attraktivitet

Nu är Skövdes nya platsvarumärke på plats! Play it like Skövde är mentaliteten som ligger till grund för hur vi vill att platsen ska utvecklas och kommuniceras.

De tre kärnvärdena Connect, Explore och Enjoy är ledorden som ska hjälpa organisationer, företag, kommunen och dess bolag att förtydliga och utveckla bilden av Skövde. Arbetet startades hösten 2020 och cirka 400 personer har varit delaktiga med att mejsla fram vad som är unikt med Skövde. I slutändan handlar allt om attraktivitet - att få befintliga och framtida medborgare, besökare, företag och investerare att känna den positiva framåtanda som finns i staden.

Ett platsvarumärke grundar sig på den gemensamma bild som medborgare och lokala aktörer har om platsen och ägs och används av alla som vill berätta om sin plats. Därför är det en viktigt beståndsdel att arbetet med det nya platsvarumärket sker i partnerskap. Samverkan är vi bra på i Skövde och tillsammans bygger vi bilden av Skövde.

Varumärket Skövde

Varumärket Skövde hämtar inspiration från spelvärlden. Det känns naturligt med Skövdes spets inom spelutveckling. Likt en spelplan är Skövde fullt av möjligheter. Play är kärnan i Skövdes mentalitet. Vi tar oss vidare och framåt på vårt sätt, som vi alltid har gjort, med nyfikenhet, lekfullhet och innovation som drivkraft. Med en stolt historia i ryggen har vi alltid vårt fokus på nästa utmaning och mål. De tre kärnvärdena Connect, Explore och Enjoy är ledorden som ska hjälpa organisationer, företag, kommunen och dess bolag att förtydliga och utveckla bilden av Skövde. Plattformen är anpassad för att skapa möjligheter för våra internationella bolag likväl som de lokala.

- Konkurrensen om talanger, besökare och investeringar är stenhård och kommer bli än mer i framtiden. Det ställer höga krav på oss att jobba aktivt med platsens erbjudande och attraktivitet för att nå uppsatta mål och visioner. Det nya platsvarumärket ger oss en bra grund för det fortsatta arbetet, säger Katarina Jonsson, kommunstyrelsens ordförande i Skövde kommun.

Varumärkesmål

Fem varumärkesmål har gemensamt tagits fram som ska spegla önskad framtida position för Skövde:

Platsvarumärket ska bidra till att öka den lokala stoltheten, att skövdeborna känner en glädje och stolthet över att bo och verka i Skövde samt att Skövde ska öka sin varumärkesstyrka i omvärlden. Vidare ska platsvarumärket bidra till att stärka bilden av Skövde som en öppen och växande plats samt att staden ska uppfattas som en plats för utforskande och nyskapande där det finns en kultur för innovation, ett internationellt näringsliv samt utbildning och forskning i framkant. Slutligen ska arbetet med platsvarumärket stärka bilden av Skövde som en aktiv och stimulerande livsmiljö med goda möjligheter till en rik fritid för hela familjen, både i staden och på landsbygden.

Workshops, enkät och dialog

Genom workshops, enkät och dialoger har medborgare och organisationer involverats i
arbetet och drygt 400 drivkrafter och insikter har bidragit till formandet av det platsvarumärket för Skövde som nu finns framme. Dessutom har tidigare undersökningar om platsen tagits tillvara.
- Vi är glada över det stora engagemang som vi mött i arbetet med bilden av Skövde. Det gör att vi känner att det finns en god förankring bakom platsvarumärket som bådar gott för det samarbete som behövs framåt för att vi ska bli framgångsrika i vår kommunikation kring bilden av Skövde, säger Charlotte Backman, marknadschef på Next Skövde och projektledare för arbetet.

Platsvarumärket för Skövde kommer att ligga till grund för en samlad kommunikation av Skövde för att locka till sig kompetens, investeringar och företagsetableringar inom ramen för våra utpekade spetsområden smart industri, IT/Fintech och dataspelsutveckling och destinationsutveckling. Det ska förhoppningsvis också skapa en ökad lokal stolthet och sammanhållning i Skövde och inspiration till att utveckla platsen. Kommunfullmäktige i Skövde tog måndagen den 21 juni beslut om att Skövde kommun ska använda platsvarumärket Skövde.