Ungdomarna får äntligen komma ut på prao!

Nu söker vi praoplatser.

Det har beslutas att eleverna i åk 9 ska få genomföra sin prao ute i arbetslivet igen.

Äntligen! Många har tidigare öppnat upp sina arbetsplatser för våra elever. Detta hoppas vi att ni vill göra igen.  Och självklart ser vi fram emot många nya praoplatser.

Ni kan ge en ung människa chansen att kanske för första gången se hur arbetslivet fungerar. De behöver få insikt i vilka förmågor som behövs och vilka förväntningar som finns på dem i ett kommande arbetsliv. Ni är alla väldigt viktiga och er insats våra eleverna är stor. Dessutom så kan det ge er som företagare fördelar vid senare rekrytering.

Hösten 2021

Under hösten är det elever från åk 9 som får möjlighet. Veckorna 41-43 samt 45-49 är aktuella i höst och eleverna ska vara ute i prao en vecka var.

Vi har ett samarbete med Raoul Wallenbergskolan så  under dessa veckor är alla elever i Skövde som  går i åk 9 med.

Intresserad?

Om du har frågor eller är intresserad av att ta emot en elev hör av dig till

Åsa Axelsson,
0500-49 76 65
asa.d.axelsson@skovde.se