Upphandlingsplan

Benämning av objekt/uppdrag Upphandlande organisation Preliminär annonsering Preliminär avtalsstart
       
 
Arbetskläder Skövde+fler kommuner/bolag 2022-04-01      2022-06-01
Arbetsresor med taxi, LSS Mariestads kommun 2022-05-01      2022-11-01
Avfallshämtning Västra A&ÅS 2022-06-01      2023-02-28
Avfallshämtning Östra A&ÅS 2022-06-01      2023-02-28
Batterilager, DIS Skövde Energi 2022-04-01      2022-06-01
Beläggningsarbeten  Falköpings kommun 2022-03-01      2022-05-01
Bevakningstjänster Tidaholms kommun 2022-03-01      2022-07-01
Brandstation, nybyggnation Mariestads kommun 2022-04-01      2022-07-01
Byggmaterial Skövde kommun 2022-03-01      2022-05-01
Byte av 130kv brytare Skövde Energi 2022-03-01      2022-04-01
Contanrar A&ÅS 2022-04-01      2022-11-01
Datacenter Falköpings kommun 2022-04-01      2022-06-01
Företagshälovård Skövde+fler kommuner/bolag 2022-04-01      2022-10-01
Grus och övriga massor Falköpings kommun 2022-05-01      2022-12-01
Hämtning av behandling av farligt avfall A&ÅS 2022-05-01      2022-01-01
Inhyrning av lastbilar med förare Falköpings kommun 2022-04-01      2022-11-01
Järnhandelsprodukter Skövde+fler kommuner/bolag 2022-03-01      2022-05-01
Järnvägsanläggning  Falköpings kommun 2022-03-01      2022-05-01
Konsulter Geoteknik och miljöteknik Skövde kommun 2022-03-01      2022-05-01
Konsulter VVS, styr, kyla m.m. Falköpings kommun 2022-03-01      2022-05-01
Livsmedel Mejeriprodukter Falköpings kommun 2022-04-01      2022-11-01
Läromedel  Skövde+fler kommuner/bolag 2022-05-01      2022-12-01
Löpande underhållsarbeten, måleri, VVS m.m. Karlsborgs kommun 2022-03-01      2022-05-01
PC, sufplattor m.m. Skövde+fler kommuner/bolag 2022-04-01      2022-09-01
Pumptrackbana Tibro Kommun 2022-03-01      2022-05-01
Revisionstjänster Mariestads kommun 2022-04-01      2022-12-01
Schaktfria ledingsrenoveringar Mariestads kommun 2022-04-01      2022-06-01
Skolskjuts Tibro Kommun 2022-08-01      2023-08-01
Snöröjning och halkbekämpning Falköpings kommun 2022-05-01      2022-11-01
Styrd borrning Skövde kommun 2022-05-01      2022-11-01
Teleskoplastare A&ÅS 2022-04-01      2022-06-01
Tömning av enskilda avloppsanläggningar  A&ÅS 2022-03-01      2022-05-01
Trygghetslarm särskilt boende Skövde kommun 2022-04-01      2022-06-01
Va-arbeten Skaraborgs vatten 2022-04-01      2022-06-01