Sommarpraktikant pratar med en kvinna

Sommarpraktik 2021

Ansökan till Skövde kommuns sommarpraktik för ungdomar 2021 är nu stängd. Tack för din ansökan!

Det är oklart hur kommande månader kommer att se ut kring den rådande situationen gällande covid-19. Vi kan därför inte garantera en erbjuden praktikplats om riktlinjerna skulle ändras. Det betyder att vi kan behöva ställa in en planerad praktik eller avbryta en påbörjad praktik. Skulle det bli så kommer du att få behålla din ersättning om vi har tagit emot ditt underskrivna erbjudande, det vill säga där du har tackat ja till den erbjudna platsen.

Vi kan i sommar tyvärr inte erbjuda sommarpraktikplatser inom förskola med anledning av covid -19. Detsamma gäller platser i kommunens kök på förskolor och skolor. När det gäller sommarpraktik på fritidshemmen erbjuds plats endast till ungdomar som hunnit fylla 18 år.

När du får ett erbjudande om sommarpraktik
På grund av att vi i år har färre sommarpraktikplatser kommer platserna att lottas ut bland de sökande och erbjudande om sommarpraktik kommer att skickas ut med brev. Om du får ett erbjudande om sommarpraktik måste du svara direkt på erbjuden plats. Det är extra viktigt om du tänkt att tacka nej till erbjudandet eftersom den erbjudna platsen då kan gå till någon annan.

Du som erbjuds en plats är under din sommarpraktik skyldig att följa de allmänna råden samt arbetsplatsernas egna föreskrifter för att minska spridningen av covid -19. Läs noga igenom information från folkhälsomyndigheten. Aktuell information hittar du på www.folkhälsomyndigheten.se och på www.krisinformation.se och på skovde.se