Ekonomiskt stöd till arrangörer av evenemang

Nu finns det ett ekonomiskt stöd för dig som arrangerar evenemang och måste begränsa eller ställa in det med anledning av covid-19.

Syftet med evenemangsstödet är att underlätta för arrangörer och underleverantörer av evenemang att kunna planera för evenemang som ska genomföras under perioden juni-december 2021. Du kan söka stödet om evenemanget inte kan genomföras eller måste begränsas i stor utsträckning till följd av restriktioner med anledning av spridningen av covid -19.

Läs mer på skatteverket.se