Motorblocket

Läge Norr om Karlsborgsjärnvägen och Hasslums industriområde  
Gällande plan Detaljplan 445  
Area Ca 118 000 kvm som kan delas i två tomter  

Övrigt 

Tillgång till järnvägsspår via Karlsborgsjärnvägen  
Etableringar inom området    
Utgångspris

150 kr/kvm (anslutningsavgifter tillkommer)

 
Länkar