Norra Ryd

Läge Området ligger längst med och öster om väg 26  
Gällande plan Detaljplan 682  
Area Flera tomter om ca 5 000 - 10 000 kvm  

Övrigt

Nära KSS, Servicemannen samt övrig småindustri

 
Etableringar inom området Bullens Bil o Gummi AB, Björstigs Service  
Utgångspris

Fastställs i samband med detaljplanen

 
Länkar