Stallsiken Östra

Läge Området ligger längst med väg 26 strax söder om Törebodarondellen   
Gällande plan Detaljplan 628  
Area Flera ytor från 10 000 kvm upp till 55 000 kvm  

Övrigt

Område för sällanköpsvaror mot privatpersoner. Västra sidan  färdigetablerad med goda resultat. Östra sidan ligger alldeles intill Trädgårdsstaden, Skövdes nyaste stadsdel.

 
Etableringar inom området DITEC, Svenssons bil  
Utgångspris 300 kr/kvm (anslutningsavgifter tillkommer)  
Dokument