Stallsiken Västra

Läge Området ligger längs med väg 26 strax söder om Törebodarondellen  
Gällande plan Aktuell detaljplan finns  
Area Blyet 1 ca 5 000 kvm  

Övrigt

Område för sällanköpsvaror mot privatpersoner. Väletablerat med goda resultat. En mindre tomt kvar att exploatera

 
Etableringar inom området Plantagen, Biltema, Mio, Media Markt, ÖoB med flera  
Utgångspris 300 kr/kvm, anslutningsavgifter tillkommer