Aspelund

Tomter i etablerat industriområde.

Läge Området är beläget söder om Hjovägen och delvis på Skövdes gamla flygplats, Hasslum  
Gällande plan Detaljplan finns avsedd för småindustriändamål  
Area Ca 2 500 kvm  

Övrigt

Välbeläget område som delvis är utbyggt 

 
Etableringar inom området    
Utgångspris

150kr/kvm (anslutningsavgifter tillkommer)