Därför ska du etablera dig i Skövde

Tillväxtmotor i Skaraborg.

Skövde är en tillväxtmotor i Skaraborg och en strategisk plats att etablera sig på. Ett starkt näringsliv, livlig handel, ett rikt nöjesliv, många arrangemang och ett berikande fritids- och kulturliv resulterar i många besökare och ger Skövde rollen som centrum för ett större geografiskt område. Skövdes befolkning den 31 december 2016 var 54 133 personer (en ökning under året med 578 personer).


Är du intresserad av att etablera din verksamhet i Skövde?

Då hör du av dig till oss på Näringslivsenheten så lotsar vi dig rätt. 
Du når oss via vårt Kontaktcenter.
 

Stor lokal marknad

Skövde är en av landets åtta största arbetsmarknadsregioner med nästan 85 000 arbetstillfällen och drygt 180 000 personer, och inom ett pendlingsavstånd på fem mil finns en kvarts miljon personer.
 
Varje dag pendlar cirka 12 000 personer till Skövdes drygt 31 000 arbetstillfällen.  Varje dag reser också studenter till Skövde. Totalt vistas det mellan 60 000-70 000 personer i Skövde varje dag.
 

Arbetsmarknad

Skövdes starka områden är framförallt tillverkningsindustri, handel och offentlig sektor samt dataspelsbranschen. Tillgången till kvalificerad arbetskraft inom dessa områden är god. Högskolan i Skövde, med sina 11 300 studenter, är en garant för en god försörjning av välutbildad arbetskraft. Skaraborgs sjukhus är också en av Skövdes största arbetsgivare med cirka 4 400 anställda, med femton kommuner i Västa Götalands län som upptagningsområde.

Skövdes ekonomiska marknad består av 3 569 tjänsteföretag med 23 636 anställda och 1783 industrier med 8 006 anställda.

Inom handeln finns i dag drygt 170 butiker och vårt handelsindex är 132, vilket betyder att 32 % reser till Skövde för att handla. För dagligvaror är indexet 109 och för sällanköpsvaror 157, (2014 års siffror).

Totalt är drygt 700 personer verksamma inom dataspelsbranschen i området kring Högskolan i Skövde och Gothia Science Park. Detta gör Skövde till landets fjärde största dataspelsstad.

Ett väl fungerande samarbete mellan de offentliga organen inom arbetsmarknadspolitiken i området ger möjligheter till dels smidiga kontakter och dels ett varierat utbud av arbetsmarknadsåtgärder.

Skövdes största industrier är Volvo Powertrain och Volvo Cars. De tillverkar mer än en halv miljon motorer varje år, både till personbilar och lastbilar.

Andra framgångsrika företag från Skövde tillverkar snabbkopplingar, rostfria produkter, godis, ortopediska implantat och cement. 

 Ett väl fungerande samarbete mellan de offentliga organen inom arbetsmarknadspolitiken i området ger möjligheter till dels smidiga kontakter och dels ett varierat utbud av arbetsmarknadsåtgärder.


Lokaler och tomter

En förutsättning för att du ska kunna starta företag eller etablera dig i Skövde är ofta en lokal eller mark. Du hittar mer information under rubrikerna Lediga lokaler och Lediga verksamhetstomter.