Skövde - stad i världen. Din guide till investering och etablering

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Marknadsföringsmaterial för Skövde som etableringsort

Näringslivsenheten i Skövde har tagit fram ett marknadsföringsmaterial för Skövde som etableringsort. Detta material ska vara en hjälp för dig när du ska presentera Skövde för de som inte känner till staden sedan tidigare. Vi har därför valt att ta fram nyckeltal för Skövde som plats och sätta in Skövde i ett nationellt sammanhang.

Marknadsföringsmaterial för Skövde som etableringsort är till för dig och finns som pdf i  en svensk och en engelsk version.

Inom kort kommer även en film att ligga på den här sidan.

Arbetssätt

Skövde kommuns näringslivsenhet har som ambition att i sitt etableringsarbete arbeta mera proaktivt. Inkommande ärenden landar hos Näringslivsenheten som ansvarar för att skapa kännedom om Skövde genom att marknadsföra platsen och identifiera potentiella investerare.