Pendlingsregionen Skövde

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Pendlingsregionen Skövde

Skövde är centrum i en arbetsmarknads- och pendlingsregion som förutom Skövde omfattar ytterligare nio kommuner.

Inom Skövderegionen finns nästan 85 000 arbetstillfällen och drygt 180 000 invånare vilket ger en åttonde plats i Sverige.

Pendlingsströmmarna är stora och till Skövde pendlar ca 12 000 personer varje dag till arbete eller studier. 

Den snabba utvecklingen av arbetspendlingen beror på utbyggd kollektivtrafik med en stor mängd regionala bussar och tåg till Skövde Resecentrum varje dag, men också på att vägnätet strålar samman i Skövde.