Leader

Klart med ny programperiod för Leader

Leader Östra Skaraborgs nya lokala utvecklingsstrategi är en av de 44 i Sverige som har prioriterats av Jordbruksverket för nästa programperiod som sträcker sig från 2015 till minst 2021. Detta innebär att Skövde genom Leader Östra Skaraborg kommer att fortsätta att jobba med lokal utveckling tillsammans med kommunerna Hjo, Tibro, Tidaholm, Habo, Mullsjö, och Falköping de närmaste sju åren.

I och med att strategin har prioriterats har Leader Östra Skaraborg också blivit tilldelade en budget på 38 265 262 kronor. Denna budget inkluderar en medfinansiering på 33% från de sju kommunerna som bildar Leaderområdet Östra Skaraborg.

Leader Östra Skaraborgs målsättning är att kunna ta emot och bevilja ansökningar gällande projekt under hösten 2015.

Den nya lokala utvecklingsstrategin har fem primära insatsområden:
- Näringslivsutveckling
- Besöksnäringsutveckling
- Invandring som resurs
- Ett samhälle för alla
- Hållbara energisystem

Dessa insatsområden syftar till att möta de övergripande målen som är:
- Ökat entreprenörskap och utvecklingsmöjligheter för småföretagare
- Kompetensutveckling för att möta framtidens krav
- Stärka områdets attraktionskraft för boende och besökare