Skövde kommuns Landsbygdspott

Landsbygdspotten är nu tom och det går inte att söka mer pengar 2018.

Är du engagerad i utvecklingen av landsbygden finns det möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd ur Landsbygdspotten.

Från och med den 1 januari 2018 är en del förändringar gjorda i kriterierna. Bla. a har ett femte ansökningsområde tillkommit; Utvecklingspeng och dessutom har ansökningsdatumen ändrats något. 2018 finns det totalt 500 000 kronor att söka ur Landsbygdspotten.
Ändringarna är beslutade av Kommunstyrelsen den 11 december 2017.

Information om vem som kan söka pengar, när och hur hittar du i Kriterier för Landsbygdspotten under rubriken Relaterad information.

När kan jag söka?

Under 2018 har vi två ansökningsomgångar. 
1. Ansökan ska ha kommit in till Näringslivsenheten senast den 31 januari.
2. Om medel finns kvar är nästa stoppdag för ansökan den 15 maj. För 2018 finns inga medel kvar.
3. Därefter behandlas ansökningarna löpande om medel återstår. 

Beviljade projekt ska vara färdiga och slutredovisade fyra veckor efter avslutat projekt eller senast den 15 december 2018.

För att ansökningen ska behandlas måste en personlig kontakt ha tagits med näringslivsenheten, Christian Johansson. Du får då ett första besked om idén är tänkbar inom de prioriterade områdena. 

Beviljade projekt 2017

Lerdala Idrottsförening Digitalisering av Dalklippan
Samfälligheten Frösve vatten/avlopp och optofiber Förprojektering av vatten/avlopp
Timmersdalabygdens utvecklingsgrupp Informationsmaterial om områdets fritids- och kulturaktiviteter
Värsås Hembygdsförening Hembygdsforskning
Betaniaförsamlingen Värsås Fiberanslutning
Wäring-Locketorps Hembygdsförening Renovering av tak, handikappanpassad torrtoalett
Wäring-Locketorps Hembygdsförening Renovering av grillplats vid Solvistet
Wäring-Locketorps Hembygdsförening Ombyggnad av trappstig och bro
Skultorps Hembygds- och fornminnesförening Fiber till Godsmagasinet
IFK Värsås Fiber till klubbstugan
Tidanbygdens hembygdsförening Götlundaboken
VABIS - vatten och avlopp i Säter Förprojektering av vatten och avlopp
Norra Billings Hembygdsförening Folkmusik- och berättarfestival
Norra Billings Hembygdsförening Motorsågs- och skogsbruksmuseum
Studieförbundet Vuxenskolan Skate och gemenskap i Värsås
Föreningen Vallby Sörgården Upplevelsedagar - där nutid möter dåtid
Timmersdalabygdens utvecklingsgrupp Anläggande av grillplats och sol/regnskydd för barnvagnar
Timmersdalabygdens utvecklingsgrupp Anläggande av gångväg
Tidans idrottsförening Aktivitetsbana
Forsby Skattegården Högåsen vägsamfällighet Förprojektering av vatten och avlopp
Binnebergsortens hembygdsförening Reparation av samlingslokalen Snuggebo
Värings Scoutkår Våga gå på dass - när det behövs
Värings Scoutkår Dikesrensning lägerängen