Skövde kommuns Landsbygdspott

Landsbygdspotten är nu tom och nästa tillfälle att söka pengar är januari. Sista ansökningsdag är den 31 januari 2019.

Är du engagerad i utvecklingen av landsbygden finns det möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd ur Landsbygdspotten.

2019 finns det totalt 500 000 kronor att söka ur Skövde kommuns landsbygdspott.

Från och med den 1 januari 2018 är en del förändringar gjorda i kriterierna. Bla. a har ett femte ansökningsområde tillkommit; Utvecklingspeng och dessutom har ansökningsdatumen ändrats något. Ändringarna är beslutade av Kommunstyrelsen den 11 december 2017.

Information om vem som kan söka pengar, när och hur hittar du i Kriterier för Landsbygdspotten under rubriken Relaterad information.

När kan jag söka?

Landsbygdspotten 2018 är nu tom och nästa tillfälle att söka pengar är januari 2019.

Under 2019 har vi två ansökningsomgångar. 
1. Ansökan ska ha kommit in till Näringslivsenheten senast den 31 januari.
2. Om medel finns kvar är nästa stoppdag för ansökan den 15 maj. 
3. Därefter behandlas ansökningarna löpande om medel återstår. 

Beviljade projekt ska vara färdiga och slutredovisade fyra veckor efter avslutat projekt eller senast den 15 december samma år bidraget beviljas.

För att ansökningen ska behandlas måste en personlig kontakt ha tagits med näringslivsenheten, Christian Johansson. Du får då ett första besked om idén är tänkbar inom de prioriterade områdena.

Beviljade projekt 2018

Timmersdalabygdens utvecklingsgrupp Utvecklingspeng
Tidansbygdens hembygdsförening Stöd till arbete med Tidanbygdens föreningstidskrift samt skyltning och vändplats vid Anna Fälts stuga. 
Tidanbygdens intresseförening Uppdatering av den lokala utvecklingsplanen 2018-2015.
Bergs bygdsgårdsförening Yttre miljöinvesteringar.
Föreningen Vallby Sörgården Upplevelsedagar för barn med särskilda behov.
Värings scoutkår Anpassad gångväg till grillkåta.
IF Tymer och Timmersdala motion Spontanidrottsplats i Timmersdala.
Wäring Locketorps hembygdsförening Transport och utrymningsväg, Vakällan Dagstorp Väring samt bidrag till Natur - kultur - miljödagar.
Norra Billings hembygdsföreing Motorsågs- och skogsbruksmuseum - torrtoalett, indragning av värme samt digitalisering av bilder.
Voices of Charity Ungdomsfabriken i Tidan.
Lanna VA-samfällighet Förprojektering av VA-anläggning för anslutning till kommunalt VA-nät.
Påvelsgårdens samfällighet i Locketorp Förstudie för gemensam vatten- och avloppsanläggning i Locketorp.
Tidans idrottsförening Fiberanslutning till klubbstugan samt komplettera idrottsplanten med 3-mannaplan för träning, matcher och spontanfotboll.
   

 

Beviljade projekt 2017

Lerdala Idrottsförening Digitalisering av Dalklippan
Samfälligheten Frösve vatten/avlopp och optofiber Förprojektering av vatten/avlopp
Timmersdalabygdens utvecklingsgrupp Informationsmaterial om områdets fritids- och kulturaktiviteter
Värsås Hembygdsförening Hembygdsforskning
Betaniaförsamlingen Värsås Fiberanslutning
Wäring-Locketorps Hembygdsförening Renovering av tak, handikappanpassad torrtoalett
Wäring-Locketorps Hembygdsförening Renovering av grillplats vid Solvistet
Wäring-Locketorps Hembygdsförening Ombyggnad av trappstig och bro
Skultorps Hembygds- och fornminnesförening Fiber till Godsmagasinet
IFK Värsås Fiber till klubbstugan
Tidanbygdens hembygdsförening Götlundaboken
VABIS - vatten och avlopp i Säter Förprojektering av vatten och avlopp
Norra Billings Hembygdsförening Folkmusik- och berättarfestival
Norra Billings Hembygdsförening Motorsågs- och skogsbruksmuseum
Studieförbundet Vuxenskolan Skate och gemenskap i Värsås
Föreningen Vallby Sörgården Upplevelsedagar - där nutid möter dåtid
Timmersdalabygdens utvecklingsgrupp Anläggande av grillplats och sol/regnskydd för barnvagnar
Timmersdalabygdens utvecklingsgrupp Anläggande av gångväg
Tidans idrottsförening Aktivitetsbana
Forsby Skattegården Högåsen vägsamfällighet Förprojektering av vatten och avlopp
Binnebergsortens hembygdsförening Reparation av samlingslokalen Snuggebo
Värings Scoutkår Våga gå på dass - när det behövs
Värings Scoutkår Dikesrensning lägerängen