Försvarsmakten

Försvarsmakten i Skövde innefattar Skaraborgs regemente P4, Trängregementet T2, Markstridsskolan och Markverkstaden.

Skövde har en geografisk särställning inom Försvarsmakten. Ingen annanstans samlas så mycket resurser för utbildning, materiel och beredskap för militära insatser.
Närheten mellan Skaraborgs regemente, Trängregementet, Markstridsskolan och markverkstaden skapar stora samordningsvinster. Samtidigt erbjuder de varierade verksamheterna många olika yrkesval och möjligheter för de anställda.

Ett nytt och modernare svenskt försvar håller på att växa fram. Värnpliktsutbildningen är ersatt av en frivillig militär utbildning som kan leda till officersyrket eller till en anställning som soldat. Detta innebär att försvaret årligen behöver rekrytera ett stort antal människor till såväl militära som civila yrken.