Näringslivspriser

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Näringslivspriser

För att uppmärksamma personer, företag och organisationer som gjort extraordinära insatser, delas ett antal näringslivspriser ut på Skövdes årliga näringslivsgala.

Att bli nominerad och att vinna priser skapar glädje och stolthet. På näringslivsgalan delas ett stort antal priser ut till människor, företag och organisationer som har lyckats extra bra.

Bakom årets priser står följande prisvärdar; Företagarna Skövde Tibro, Skaraborgs Allehanda, Skövde kommun, Almi Företagspartner Väst AB, IDC West Sweden AB, Samordningsförbundet, Ung Drive och Näringslivsforum i Skövde.

I några av priskategorierna har du möjlighet att påverka vem som vinner. Vilka det är hittar du i informationen om respektive pris.