Näringslivsforums landsbygdsnäringspris

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Bild från Näringslivsgalan där V-S Däck tar emot Näringslivsforums Landsbygdsnäringspris 2017

Näringslivsforums landsbygdsnäringspris

Näringslivsforum i Skövde är ansvarig för Landsbygdsnäringspriset.

Vem kan vinna priset?

Ideellt eller kommersiellt företag/förening utanför 50-skyltarna som skapar utveckling på landsbygden.

Syfte

Pristagaren ska vara en förebild för entreprenörskap/företagande på landsbygden. Det goda exemplet.

Hur går det till

Näringslivsforums landsbygdsgrupp tar fram minst tre förslag till pristagare varefter en eller flera av dessa efter beredning utses som vinnare.

Prisvärd

Näringslivsforum Skövde.

Vad vinner man?

Priset består av äran och en penningsumma på 5 000 kronor.

Kontaktperson

Per Stigson, Näringslivsforums Landsbygdsnäringsgrupp, per.stigson@telia.com

Utdelning

Priset delas ut på den årliga Näringslivsgalan i Skövde.

Tidigare pristagare

2017  V-S Däck AB, Tord Johansson
2016  Sörgårdsmjölk, Robert och Anne-Berit Fredriksson och Värsås Gårdsmjölk, Kalle och Sofia Svartvik.


2015  Bergs Prästgård
2014  Väring sydost fiber ekonomisk förening
2013  ICA Blomman Stöpen, Persson livs Timmersdala, ICA Nära Tidan, Larssons Lanthandel Varola
2012  JL Agripart AB
2011  Kavelbron Event