Bild på Ann-Sofie Gustafsson och Malin Jansson och övriga medarbetare på Butik Sparsmakat som fick ta emot Näringslivsforums pris 2018. Foto: Andreas Rickstrand

Näringslivsforums pris

Näringslivsforum i Skövde är ansvarig för Näringslivsforums pris.

Vem kan vinna priset?

Föreningar, organisationer, företag och enskilda personer som verkar för att Skövde kommun skall utvecklas så att företagen i Skövde växer, samt att nya företag etablerar sig i Skövde.

Syfte

Belöna ett långsiktigt engagemang och arbete för att Skövde kommun ska utvecklas så att företagen i Skövde växer eller att nya företag etablerar sig i Skövderegionen, samt att uppmuntra till att fortsätta utveckla verksamheten.

Hur går det till

Näringslivsforums styrelse tar fram minst tre förslag till pristagare varefter en eller flera av dessa efter beredning utses som vinnare.

Prisvärd

Näringslivsforum Skövde.

Vad vinner man?

Priset består av äran och en penningsumma på 5 000 kronor.

Kontaktperson

Malin Sörlin, verksamhetsledare på Näringslivsforum, 070-844 74 64.

Utdelning

Priset delas ut på den årliga Näringslivsgalan i Skövde.

Tidigare pristagare

2018  Butik Sparsmakat, Skövde city, Ann-Sofie Gustafsson och Malin Jansson
2017  Thordur Erlingsson
2016  Oscar Falk, platschef Volvo Cars och Jens Holtinger, platschef Volvo Group Trucks Operations 
2015  Sweden Game Arena - Skövde kommun, Gothia Innovation AB och Högskolan i Skövde2014  Arne Lorentzon, Arne Lorentzon AB och Christer Rapp, Rapp Fastigheter AB

2013  Billingens fritidsområdes ekonomiska förening
2012  Skövde Garnison
2011  Carl-Henrik Ohlsson, Länsförsäkringar Skaraborg
2010  Kommunstyrelsens arbetsutskott i Skövde kommun
2009  Skövde kommuns näringslivschef Kristina Eklöf