Sweden Game Arena

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Skövde kommun i Sweden Game Arena

Med gemensamma krafter bygger näringsliv, akademi och samhälle dataspelsbranschen i Skövde.

På Högskolan i Skövde finns drygt 500 dataspelsstudenter på olika utbildningsnivåer, ett 40-tal lärare och forskare och på Gothia Science Park finns ett knappt 30-tal dataspelsföretag som sysselsätter cirka 200 utvecklare samt ett tiotal affärsutvecklare. Sverige har en framträdande ställning i världen som dataspelsnation och Skövde har en unik och geografisk koncentrerad tillväxtmiljö för dataspelsutveckling. Totalt är drygt 700 personer verksamma inom dataspelsbranschen i området kring Högskolan i Skövde och Gothia Science Park med den gemensamma plattformen Sweden Game Arena.

Samverkansplattform

Sweden Game Arena är en samverkansplattform som sätter ljuset på Skövde när det gäller dataspelsutvecklingen i staden. Den är också ett verktyg för att sälja platsen Skövde, i syfte att få fler människor och mer kapital att strömma till staden. Plattformen hjälper kommunen att synas i annars svårtillgängliga sammanhang och skapar kommunikativa värden.

Sweden Game Arena skall möjliggöra att Skövde kommun, Gothia Science Park och Högskolan i Skövde växeldrar varandra i arbetet med att bygga dataspelsbranschen i Skövde.

Som produkt är Sweden Game Arena en plattform som gör det möjligt för fler företag att etablera sig i Skövde, den bidrar också till att antalet studenter ökar genom att locka med en långsiktig helhetslösning. Detta säkerställer det långsiktiga arbetet för akademin, företagen samt Skövde som plats.