Frukostmöten och andra aktiviteter

I Näringslivskalendern hittar du frukostmöten och andra aktiviteter som kan vara intressanta för dig.

Näringslivsenheten och Näringslivsforum i Skövde anordnar kontinuerligt frukostmöten m.m. under samlingsnamnet Näringslivssamverkan.

Under länkar hittar du också information om Gothia Science Parks  och Skövde Cityförenings aktiviteter.