Bild från företagsbesöket från Factum reklambyrå

Kommunen satsar på företagsbesök

Nu är vi igång med företagsbesöken.

Under perioden 23 januari-1 mars 2018 ska mer än femtio politiker och tjänstepersoner från Skövde kommun besöka cirka sextio företag. 

De företag som var först ut och fick besök under tisdagen var Zerva AB, Nystedts Smides och Mekaniska Verkstad, Factum reklambyrå, PE Arkitektur, PE El, Tele & Säkerhet, PE Industri, Alvarsson Consulting och Mattias mat.
I dag, onsdag, som är den andra dagen besöker vi Värsås CNC, Esbjörntorps gårdsmjölk, ICA Nära Tidan och Götlunda CNC. 

Tanken med besöken är att i lugn och ro sitta ner och samtala om vad som behövs för att företagen och företagarna ska må bra i Skövde. Satsningen är unik och de samtal som kommer att föras blir viktiga i arbetet med att skapa ett företagsklimat i toppklass. 

Företagen har fått anmäla intresse för ett besök. Näringslivsenheten har också kontaktat en rad företag för att få en bra spridning mellan olika branscher, storlek på företag och geografiskt. Det är kommunens näringslivsenhet som organiserar alla besök och någon person från enheten är också med på alla besök.

Bakgrund

I 2017 års ranking av företagsklimatet som Svenskt Näringsliv presenterade föll Skövde med 48 placeringar till plats 115. Från har legat stabilt har Skövde försämrat sin position i undersökningen. Utifrån detta så har kommunen beslutat att sätta in åtgärder. Bland annat planeras ett 60-tal företagsbesök och senare kommer en handlingsplan arbetas fram för att stärka företagsklimatet.

Kommunstyrelsen har som mål att Skövde ska ha ett gynnsamt företagsklimat och vara attraktivt för etableringar och expansion. Företagsbesöken är ett led i detta arbete.