Skaraborg växlar upp samarbetet kring kompetensförsörjningen

Vi hjälper dig att hitta kompetens via Emigrationsmässan Expo Houten Nederländerna 9-10 februari 2019

Potentiell kompetens till Skaraborg

I ett nytt samarbete hjälper vi ditt företag med kompetensförsörjning. Den här mässan är Europas stösta event för emigranter, entreprenörer och jobbsökande från regionerna kring Belgien och Holland. Sedan 23 år har mässan hållits den andra helgen i februari. Cirka 11 000 betalande besöker mässan. Den gemensamma nämnaren oavsett yrkesinriktning och kompetens, är målsättningen att starta om i ett annnat land.

Skandinavien i fokus 2019

Sverige, Norge, Finland och Danmark lyfts upp extra och Norden är även i vanliga fall i fokus för många av besökarna. Sedan lång tid tillbaka har svenska regioner, kommuner, företag och organisationer använt Emigrationsmässan som en plattform i syfte att skapa konkreta och ömsesidiga kontakter så att arbetsgivare ska möta drivna och intresserade arbetstagare i en närtidsrekrytering eller för framtiden.

Har du brist på det du efterfrågar?

Arbetsförmedlingen jobbar aktivt med rekrytering i EU/EES. Tillsammans med kollegor och partners, på olika event, via annonsering och gemensamma projekt. Om du har svårt att hitta den personal du behöver kan vi vara ett stöd i din rekryteringsstrategi.

Vill du ta del av möjligheten?

Du kan kostnadsfritt bredda din rekryteringsbas, exponera önskade profiler och konkreta annonser på denna gemensamma rekryteringsaktivitet. Som operativ partner i projektet ansvarar vi på arbetsförmedlingen för att ge dig mer information och göra en planering utifrån ditt behov.
Vi kommer aktivt att marknadsföra och matcha dina annonser på plats och vara ett stöd genom hela processen. Erfarenheten säger oss att kompetensen du saknar i dag eller i morgon, kan vara just den som vi träffar i montern i februari.

För mer information och anmälan av ditt företags rekryteringsbehov är du välkomen att kontakt oss så snart som möjligt.
Cecilia Lawrence-Brown,
010-487 62 20, cecilia.lawrence-brown@arbetsformedlingen.se
Anna Karlsson,
010-486 53 27, anna.e.karlsson@arbetsformedlingen.se

Varför denna gemensamma satsning?

Syfte
Att marknadsföra Skaraborg som en attraktiv plats att arbete, leva och bo i utifrån Skaraborgs resursbaser och värdeerbjudanden. På plats på mässan matcha kompetens utifrån de rekryteringsbehov som företag i Skaraborg har meddelat att de önskar få hjälp med att söka efter.

Mål
Attrahera nyckelkompetens till Skaraborgs företag för en breddad kompetensförsörjning.

Målgrupp
Alla Skaraborgs företag/arbetsgivare som har ett rekryteringsbehov och som är intresserade av att få hjälp med att hitta nyckelkompetens via Emigration Expo i Nederländerna 2019.

Samverkan
Kompetensförsörjning - en förutsättning för Skaraborgs tillväxt och välfärdsutveckling!
Med gemensamma krafter samverkar flera parter vid denna aktivitet Emigration Expo för att attrahera nyckekompetens till Skaraborg. Medverkande är bland andra Skaraborgs kommunalförbund med dess 15 kommuner, Business Region Skaraborg, projekt Samverkansmodellen i Skaraborg, Arbetsförmedlingen med flera.

Ansvarsfördelning
Business Region Skaraborg finansierar och samordnar mässan. Arbetsförmedlingen ansvarar för kontakt och matchning av arbetskraft till företagen. De företag som är intresserade av att få hjälp med rekrytering meddelar sitt rekryteringsbehov så snart som möjligt till Arbetsförmedlingen.
Efter mässan ansvarar respektive arbetsgivare och kommun för vidare kontakt och dialog med aktuella kandidater.

För frågor som rör koordinering av mässan är du välkommen att kontakta:
Alexandra Norlander Tornberg, etableringskoordinator, 0722-106 381, alexandra.norlandertornberg@skaraborg.se

Business Region Skaraborg

Skaraborgs 15 kommuner fördjupar sitt samarbete och har gemensamt valt att starta upp tillväxtorganisationen Business Region Skaraborg, vars syfte är att arbeta proaktivt med investeringsfrämjande åtgärder och attrahera kompetens till Skaraborg.

Business Region Skaraborgs uppdrag är att skapa en regional etableringsservice för Skaraborg och vara ett regionalt utveckingskontor till Business Sweden med syfte att få fler internationella etableringar till Skaraborg. Business Region Skaraborg ska dels arbeta med uppsökande och proaktiv marknadsföring av Skaraborgs strategiska branscher och tillsammans med kommunerna ta fram arbetsmodeller för att effektivare kunna möta etableringsförfrågningar samt attrahera kompetens.

Business Region Skaraborg verkar för:
- Försäljning av platsen, sett till etablering
- Skapa en ingång för etablering av nya företag
- Stimulering av frågor som rör kompetensförsörjning