Skövde klättrar 58 placeringar i företagsrankingen

Idag presenterade Svenskt Näringsliv rankingen av det lokala företagsklimatet i alla Sveriges kommuner. Skövde klättrar 58 placeringar och ligger nu på 57:e plats bland landets 290 kommuner.

– Resultatet är mycket glädjande. Skövde kommun har arbetat aktivt tillsammans med näringslivet för att utveckla företagsklimatet och detta är ett bevis på att arbetet ger effekt. Det är också en bra bit på väg mot vårt mål att nå topp 30, säger kommunstyrelsens ordförande Katarina Jonsson.

Företagsklimatet är en högt prioriterad fråga i Skövde kommun. Kommunstyrelsen har som mål att Skövde ska ha ett gynnsamt företagsklimat och vara attraktivt för etableringar och expansion. Siktet är inställt på topp 30. Som ett led i detta arbete besökte kommunens tjänstepersoner och politiker under våren 2018 cirka sextio företag för att ta emot synpunkter på hur det är att driva företag i Skövde kommun.

– Det ska vara lätt att starta, driva och utveckla framgångsrika företag i kommunen. För att detta ska bli verklighet krävs gemensamma insatser. Därför håller vi nu på att ta fram en handlingsplan för förbättrat företagsklimat där synpunkterna från företagsbesöken ligger som grund, säger näringslivschef Ramona Nilsson.

Bakgrund och resultat:
Sedan 2001 sammanställer Svenskt Näringsliv en årlig ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Syftet med rankingen är att visa var i Sverige det är mest gynnsamt att starta och driva företag. Läs mer om rankingen här.

Kontakt:
Ramona Nilsson, Näringslivschef
ramona.nilsson@skovde.se
0500-49 80 05