Översiktsbild över volvos fabriker

AB Volvo investerar 1,6 miljarder i sitt gjuteri i Skövde

I dag kom beskedet att AB Volvo investerar 1,6 miljarder i sitt gjuteri i Skövde. Investeringen kommer genomföras under de kommande fyra åren.

- AB Volvo är en stor arbetsgivare och en mycket viktig aktör i Skövdes näringsliv. Det här beskedet stärker den fabrik AB Volvo har i Skövde och det är naturligtvis mycket glädjande. Som företrädare för Skövde kommun vill jag rikta ett stort tack till personal och ledning  för AB Volvo i Skövde. Lokal drivkraft och engagemang har med stor säkerhet påverkat att detta positiva beslut tagits av koncernledningen, säger Katarina Jonsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Volvo har en över 150 år lång historia i Skövde, redan år 1868 grundades Sköfde Gjuteri och Mekaniska Verkstad som lade grunden för den verksamhet Volvo har i Skövde idag. Både AB Volvo som tillverkar lastbilar och Volvo Cars som gör personbilar har fabriker i Skövde som tillsammans sysselsätter cirka 5 000 personer.