Livsmedelsföretag

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Livsmedelsföretag

Det är Miljösamverkan östra Skaraborg som har tillsyn över livsmedelshanteringen i kommunerna Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde och Tibro. 

Det är mycket att tänka på för dig som vill starta, driva eller förändra ett livsmedelsföretag. Som företagare måste du hela tiden följa olika lagar. Du handskas med mat och felaktiga rutiner kan ge allvarliga följder. Det är du som livsmedelsföretagare som bär ansvaret om något blir fel. Du måste alltså tänka i förväg.

Här hittar du länkar till de myndigheter som kontrollerar de regler som gäller och vilka skyldigheter du har som livsmedelsföretagare. Du får även information om tillstånd, hur ansökan går till och vilken myndighet du kan vända dig till.

Länkar

Under rubriken "Länkar" hittar du länkar till Livsmedelsverket och Miljöförvaltningen Östra Skaraborg.