Bilder tagna vid företagsbesöken januari-mars 2018.bild1Bilder tagna vid företagsbesöken januari-mars 2018.bild2Bilder tagna vid företagsbesöken januari-mars 2018.bild3Bilder tagna vid företagsbesöken januari-mars 2018.bild4Bilder tagna vid företagsbesöken januari-mars 2018.bild5Bilder tagna vid företagsbesöken januari-mars 2018.bild6Bilder tagna vid företagsbesöken januari-mars 2018.bild7Bilder tagna vid företagsbesöken januari-mars 2018.bild8Bilder tagna vid företagsbesöken januari-mars 2018.bild9Bilder tagna vid företagsbesöken januari-mars 2018.bild10Bilder tagna vid företagsbesöken januari-mars 2018.bild11

Företagsklimatet i Skövde

Så här jobbar vi med företagsklimatet i Skövde kommun

I Skövde arbetar vi aktivt tillsammans med näringslivet för att få ett bra företagsklimat i kommunen. Målet är att det ska vara lätt att starta, driva och utveckla framgångsrika företag här. För att sätta mer fokus på företagsklimatet har ett antal aktiviteter genomförts.

Handlingsplan

Arbetet med att ta fram en handlingsplan med åtgärder som ska förbättra företagsklimatet i Skövde pågår för fullt. En arbetsgrupp med representanter från Skövde kommuns olika verksamheter arbeter nu intensivt. Näringslivsforum är referensgrupp. Bland annat ligger då de synpunkter som kom fram vid besöken och enkätsvaren från undersökningen  till grund för detta arbete. Näringslivsenheten leder detta arbete.

Företagsbesök

Under tiden 23 januari till 1 mars 2018 tog cirka sextio företag emot besök från kommunens tjänstepersoner och politiker. Vid besöken samtalade man om hur det är att driva företag i Skövde kommun. En mängd synpunkter kom fram.

Under en informationskväll den 11 april fick företagen ta del av dessa synpunkter och flera ledande chefer var med för att förklara och besvara frågor.

Ett stort tack till de företag som tog emot besök; 
Zerva AB, Nystedts Smides och Mekaniska Verkstad, Lichron, Skövde Gravyr, Loringa egendom, Vretens mekaniska, Factum reklambyrå, PE Arkitektur, PE El,  Tele & Säkerhet, PE Industri, Pizzeria Prima, Newsec Asset management, Furhoffs, Plusgymnasiet, Länsförsäkringar, Konferens & Event, Alvarsson consulting, Mattias mat, Ferrocon, ToWe Elektronik, Arken Zoo, VästGöta Data, Elon Norrmalm, Coffe Stain Studios, Värsås CNC, Kent Eliasson fastighetsägare, Esbjörntorps gårdsmjölk, Holmgrens bil, spelföretag på Gothia Science Park, P&T Verktyg, Jonssons mekaniska, Skandia fastigheter Commerce, Cementa, ICA Nära Tidan, Götlunda CNC, Terrigio, JB bygg, Jättadalen Fastighets AB, Elos Medtech, Knistad hotell och konferens, Olby Design AB, Asitis, Pizzeria Alpina, Scandic Billingen, Eklunds bildelslager, Stunlock studios, Sängjätten, Parker Hannefin/Tema, Olssons åkeri, ICA Nära Blomman Stöpen, Hulströms begravningsbyrå, Skövde 4-hjulingar, Grahns konfektyr, PWC, Adecco, SMK Skövde Maskinkonstruktioner och XR Logistik.

Näringslivsenkät

I början av 2018 genomförde Skövde kommun, Näringslivsforum och Skövde Cityförening en fördjupad enkät avseende företagandets villkor i Skövde. Undersökningen gjordes bland 452 medlemmar i de ovannämnda föreningarna. Totalt svarade 146 företagare på enkäten, vilket betyder en svarsfrekvens på 32 %. Syften med enkäten var att kartlägga hur företagen upplever hur det är att driva företag i Skövde. 

Du kan läsa en sammanfattning en enkäten  under rubriken Dokument.

Vill du ha besök?

Självklart kommer företagsbesök att göras även i fortsättningen, dock inte i lika stor omfattning som i januari-mars 2018.

Om du och ditt företag vill ta emot besök av kommunens politiker och tjänstepersoner mailar du ditt intresse för detta till Ann-Louise Eliasson  

Idéer som kan förbättra företagsklimatet

Har du idéer om hur företagsklimatet kan förbättras i Skövde kommun? Dela då med dig genom att
fylla i det formulär som du hittar under rubriken Länkar. Näringslivsenheten tar då med idéerna i det forsatta arbetet med att ta fram en handlingsplan.

Bakgrund

I 2017 års ranking av företagsklimatet som Svenskt Näringsliv presenterade föll Skövde med 48 placeringar till plats 115. Från har legat stabilt har Skövde försämrat sin position i undersökningen. Utifrån detta så har kommunen beslutat att sätta in åtgärder. Bland annat planeras ett 60-tal företagsbesök och senare kommer en handlingsplan arbetas fram för att stärka företagsklimatet.

Kommunstyrelsen har som mål att Skövde ska ha ett gynnsamt företagsklimat och vara attraktivt för etableringar och expansion. Företagsbesöken är ett led i detta arbete.