Motorblocket

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Motorblocket

Läge Norr om Karlsborgsjärnvägen och Hasslums industriområde  
Gällande plan Detaljplan 445  
Area Ca 118 000 kvm som kan delas i två tomter  

Övrigt 

Tillgång till järnvägsspår via Karlsborgsjärnvägen  
Etableringar inom området    
Utgångspris

150 kr/kvm (anslutningsavgifter tillkommer)

 
Länkar