Norra Ryd

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Norra Ryd

Läge Området ligger längst med och öster om väg 26  
Gällande plan Detaljplan 682  
Area Flera tomter om ca 5 000 - 10 000 kvm  

Övrigt

Nära KSS, Servicemannen samt övrig småindustri

 
Etableringar inom området Bullens Bil o Gummi AB, Björstigs Service  
Utgångspris

Fastställs i samband med detaljplanen

 
Länkar