Stallsiken Östra

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Stallsiken Östra

Läge Området ligger längst med väg 26 strax söder om Törebodarondellen   
Gällande plan Detaljplan 628  
Area Flera ytor från 10 000 kvm upp till 55 000 kvm  

Övrigt

Område för sällanköpsvaror mot privatpersoner. Västra sidan  färdigetablerad med goda resultat. Östra sidan ligger alldeles intill Trädgårdsstaden, Skövdes nyaste stadsdel.

 
Etableringar inom området DITEC, Svenssons bil  
Utgångspris 300 kr/kvm (anslutningsavgifter tillkommer)  
Dokument