Skövde flygplats

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Skövde flygplats

Läge Norr om infarten till Skövde flygplats  
Gällande plan Detaljplan finns för industriändamål  
Area Ca 110 000 kvm  

Övrigt

 

60 000 kvm (för återstående 50 000 kvm krävs utbyggnad av gata, vatten- och elledningar)

 
Etableringar inom området    
Utgångspris 100 kr/kvm (anslutningsavgifter tillkommer)