Stallsiken Västra

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Stallsiken Västra

Läge Området ligger längs med väg 26 strax söder om Törebodarondellen  
Gällande plan Aktuell detaljplan finns  
Area Flera ytor från 10 000 kvm upp till 55 000 kvm  

Övrigt

Område för sällanköpsvaror mot privatpersoner. Väletablerat med goda resultat. Tre mindre tomter kvar att exploatera.

 
Etableringar inom området Plantagen, Biltema, Mio, Media Markt, SOVA, Chili, ÖoB med flera  
Utgångspris Enligt särskild prislista (anslutningsavgifter tillkommer)