Aspelund

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Aspelund

Tomter i etablerat industriområde.

Läge Området är beläget söder om Hjovägen och delvis på Skövdes gamla flygplats, Hasslum  
Gällande plan Detaljplan finns avsedd för småindustriändamål  
Area Ca 2 500 kvm  

Övrigt

Välbeläget område som delvis är utbyggt 

 
Etableringar inom området    
Utgångspris

150kr/kvm (anslutningsavgifter tillkommer)