Intresseanmälan - Lokal för näringsverksamhet i Skövde kommun

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Intresseanmälan - Lokal för näringsverksamhet i Skövde kommun

Lämna dina kontaktuppgifter här om du är intresserad av en lokal för din näringsverksamhet.

När du skickar in en anmälan innehållande uppgifter som kan identifiera dig som individ har du försett oss med dina personuppgifter. Därmed samtycker du till att vi använder uppgifterna för att hantera ditt ärende. Uppgifterna används inte till något annat ändamål och hanteras enbart av Skövde kommun och kommunägda bolag. Alla inkomna ärenden blir allmänna handlingar och kan därmed arkiveras och begäras ut.

Läs mer om dina rättigheter och vår hantering av personuppgifter.

LOKAL
Bakgrundsinformation om verksamheten:
 
Nystartad eller etablerad verksamhet:

 
KONTAKTUPPGIFTER
 
Är det OK att vi skickar dina uppgifter vidare till vårt nätverk för fråga om lokal?


 
Tack för din anmälan!