Tänk på detta när du skaffar en lokal

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Tänk på detta när du skaffar en lokal

Bra att veta!

Lokaler som används till andra ändamål än vad de ursprungligen var avsedda för kräver bygglov. Bygglov behövs också normalt när du ska sätta upp skyltar. Ska lokalen användas för livsmedels- eller hygienändamål gäller även vissa andra bestämmelser, till exempel:

  • för livsmedelshantering krävs godkännande av Miljösamverkan östra Skaraborg (MÖS). Krav kan även ställas på sop- och städutrymmen, toaletter, beredningslokaler, ventilation m.m.
  • för hygienlokaler/frisersalongen, hand- och fotvård, läkar- och tandläkarmottagning etc. ska dessa anmälas till MÖS innan de börjar användas.
  • även för andra typer av verksamheter krävs anmälan eller tillstånd från MÖS eller Länsstyrelsen. Det kan gälla olika former av tillverkning, reparationer, service m.m. Särskilda regler gäller för hantering av kemikalier.

 

Kraven på lokalerna varierar efter verksamhetens omfattning, ju mer avancerad verksamhet desto högre krav ställs på lokalerna.