Publikationer

Välkommen att ta del av rapporter och underlag för en del av den omvärldsbevakning som Näringslivsenheten genomför.

Näringslivsenhetens verksamhetsidé är att få människor, idéer och kapital att strömma till Skövde kommun. Vi tror att intensiteten och densiteten är avgörande för vad som lockar människor att vilja vara en det utav.

För att klara det så går en del tid åt till omvärldsbevakning, inläsning och rapportskrivning. Dessa insikter och kunskaper sammanställer vi till dokument som kan fungera antingen som vägledare eller utbildande. Det beror lite på vilka behov man möter.

Här finner du de rapporterna och underlagen. Välkommen att ta del av, ladda hem och framförallt komma med synpunkter och inspel. (Länkar finns i högerkanten).

Rapporterna

Det visar sig att intensiteten och densiteten av individer är avgörande för vad som lockar människor att vilja vara en det utav vår kommun. Flöden och rörelse är viktigt för att vi skall trivas och inspireras till att utveckla såväl och själva som våra organisationer.

Rapporten "Attraktivitet –vad gör en plats attraktiv?" beskriver delar utav forskningen på området och här möter vi teoretiker som Florida och Glaeser. Rapporten tar också in ett beteendevetenskapligt perspektiv i ett försök att närmare förklarar varför dessa mekanismer av attraktivitet uppstår.

Del två i serien heter "Generation Y –vad gör en plats attraktiv?" beskriver på liknande sätt flera av de perspektiv och undersökningar som gjorts på generationen födda mellan 1983 och år 2000. Den så kallade Generation Y.

Generation Y uppvisar en del viktiga trendbrott på flera områden som leder till utmaningar i hur vi utövar vårt ledarskap men också hur vi bygger våra städer. Just de här trendbrotten gör Generation Y till ett särskilt intressant grupp att titta närmare på med tanke på att vi vill att fler individer skall komma till och trivas i Skövde.

Just nu arbetar vi med en rapport om kapitalets roll och betydelse för en plats som Skövde och dess förmåga och vilja att öka nyföretagandet. Rapporten kommer publiceras senast under hösten 2015.