Upphandlingar

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Välkommen till upphandlingsenheten!

Här finns alla de upphandlingar som just nu pågår för de kommuner och bolag upphandlingsenheten samverkar med.

Vill du som företagare lämna anbud på någon av våra upphandlingar hittar du information här. Vi samverkar med dessa kommuner och bolag; Skövde, Falköping, Hjo, Karlsborg, Tibro, Tidaholm och Töreboda kommuner, Kommunalförbunden AÖS, MÖS, RÖS, Kommunalförbundet Skaraborg, SkövdeNät, Skövde Värmeverk samt Skaraborgsvatten.

För att se aktuella upphandlingar klickar du här!