Att lämna elektroniska anbud

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Att lämna elektroniska anbud

Att lämna anbud till offentlig sektor kan ibland uppleveras som komplicerat. Här finns därför några förtydliganden och tips till dig som vill lämna anbud.

Anbudet i sin helhet (inklusive eventuella bilagor) ska lämnas elektroniskt på TendSigns webbplats. TendSign Anbud är kostnadsfritt i grundversionen men har även en mer avancerad nivå, TendSign Anbud Plus.

Några av fördelarna med att lämna anbud elektroniskt:

  • Du går in via internet och kan jobba med ditt anbud varifrån du vill.
    Alla uppgifter sparas.
  • Det är tydligt vilka frågor som ska besvaras.
  • Systemet reagerar på om du missat att besvara en fråga som är obligatorisk.
  • Anbudet kan skickas fram till sista anbudsdagens sista timma.
  • Du får en bekräftelse på att anbudet har skickats.
  • Systemet hjälper den upphandlande myndigheten att öppna och bedöma anbud. Det gör processen smidigare och du som anbudslämnare får snabbare besked.

 

Registrering av företag för att lämna elektroniskt anbud.

För support av TendSign, kontakta Visma TendSign:
Telefon: 0771-44 02 00
E:postadress: tendsignsupport@opic.com
Supporten är öppen helgfria vardagar kl. 07.00-17.00, mindre avvikelser kan förekomma.

Se gärna introduktionsfilmen "lämna elektroniskt anbud i TendSign".

Manual för att lämna anbud i TendSign.

Vanliga frågor och svar gällande TendSign.

Tips på vad du ska tänka på när det är dags att lämna anbud.

Här hittar du förklaringar på vanliga ord som används inom upphandling.

 

Upphandlingar från Sektor service

Upphandlingar som genomförs av Sektor service kan ha andra rutiner för hur anbud lämnas.