Personal på upphandlingsenheten

Upphandlingschef Tommy Klang
Ansvarar för lednings-, samordningsfrågor som gäller upphandlingsverksamheten i kommunen samt samverkan med andra kommuner.  Kontaktperson för upphandling till  Räddningstjänsten östra Skaraborg (RÖS) samt Skaraborgs Kommunalförbund.

Upphandlare Eva-Lotta Unnerfelt
Kontaktperson för upphandling till Tidaholm kommun samt Miljösamverkan östra Skaraborg (MÖS).

Upphandlare Helena Sävefjärd

Upphandlare Johanna Ljungmark

Upphandlare Maria Morinéus
Kontaktperson för upphandling till Karlsborgs kommun.

Upphandlingsjurist/ Upphandlare Pär Gunnarsson
Kontaktperson för upphandling till Falköping och Hjo kommun.

Upphandlare Stefan Zetterberg
Kontaktperson för upphandling till Tibro kommun.

Upphandlare Ulrika Isaksson
Kontaktperson för upphandling Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS).

Upphandlare Viktor Gustafsson Rydberg
Kontaktperson för upphandling till Töreboda kommun.