Personal på upphandlingsenheten

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Personal på upphandlingsenheten

Upphandlingschef Tommy Klang
Ansvarar för lednings-, samordningsfrågor som gäller upphandlingsverksamheten i kommunen samt samverkan med andra kommuner. Kontaktperson för upphandling till Räddningstjänsten östra Skaraborg (RÖS) samt Skaraborgs Kommunalförbund.

Upphandlare Eva-Lotta Unnerfelt
Kontaktperson för upphandling till Tidaholm kommun samt Miljösamverkan östra Skaraborg (MÖS).

Upphandlare Helena Sävefjärd

Upphandlare Maria Morinéus
Kontaktperson för upphandling till Karlsborgs kommun.

Upphandlingshandläggare Marie Lorentzon

Upphandlingsjurist/ Upphandlare Pär Gunnarsson
Kontaktperson för upphandling till Falköping och Hjo kommun.

Upphandlare Sofia Ludvigsson

Upphandlare Stefan Zetterberg
Kontaktperson för upphandling till Tibro kommun.

Upphandlare Ulrika Isaksson
Kontaktperson för upphandling Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS).

Upphandlare Viktor Gustafsson Rydberg
Kontaktperson för upphandling till Töreboda kommun.