Heatweed - miljövänlig ogräsbekämpning

Eldningsförbud / Fire ban is in effect

All eldning och grillning med öppen låga är förbjudet på samtliga platser i Skövde kommun och Västra Götalands län med undantag för grillning på egen tomt.

All burning and grilling with open flame is banned at all locations in Skövde municipality and Västra Götaland County except for grilling in private gardens.

Läs mer

Ogräsbekämpning med hetvatten

Heatweed - miljövänlig ogräsbekämpning

Idag prövade vi hetvatten för att bekämpa ogräs. Kommunen gör ett test i Helensparken och runt Stadshuset denna sommar.

Heatweed är en miljövänlig ogräsbekämpning som sker med hjälp av hetvatten. Arbetssättet innebär både att vi inte får några förslitningsskador hos personalen och att vi inte behöver använda några kemiska bekämpningsmedel. Något som är bra för alla. Vi gör nu ett test på ett begränsat område för att kunna utvärdera arbetssättet.